Strona główna
Lata trzydziesteLata czterdziesteLata pięćdziesiąte
Lata sześćdziesiąteLata siedemdziesiąteLata osiemdziesiąte
Lata dziewięćdziesiąte

Rok 1940

Complex Number Calculator, inna nazwa Model I Relay Calculator. Kalkulator zbudowany w Bell Labs w styczniu 1940 roku, (Samuel Williams i George Stibitz); mógł wykonywać obliczenia na liczbach zespolonych, stąd jego obrazowa nazwa.
Do budowy maszyny użyto typowych części stosowanych wówczas w telefonii. Ciekawym rozwiązaniem było zastosowanie trzech zdalnie dostępnych klawiatur dalekopisowych (choć tylko jedna z nich mogła być używana w tym samym momencie). We wrześniu 1940 roku, na konferencji matematyków zorganizowanej w Hanover (stan New Hampshire) zademonstrowano z wielkim sukcesem obliczenia z użyciem maszyny, zlokalizowanej w Nowym Jorku.


Rok 1941

Powstaje tzw. Bomba Turinga, opracowana przez genialnego matematyka Uniwersytetu Cambridge - Alana Turinga (bazująca na wynikach prac wybitnych polskich kryptoanalityków - Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego z Sekcji BS-4 Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego), urządzenie służące do łamania kodu Enigmy. Polacy w 1932 r. złamali sekret Enigmy i rozpoczęli odczytywanie tajnych niemieckich depesz. Na podstawie ich badań w 1933 r. warszawska firma AVA wyprodukowała kilkanaście kopii Enigmy. Skonstruowanie przez Mariana Rejewskiego tzw. cyklometru pozwoliło na rozwiązanie problemu stale zmienianych kluczy, wirujących tarcz i elektrycznych połączeń Enigmy.
W lipcu 1939 r. w Biurze Szyfrów w Lasach Kabackich niedaleko Warszawy delegacje francuskich i brytyjskich kryptologów zapoznały się z dokonaniami polskich matematyków i otrzymały kopie maszyny szyfrującej Enigma typu wojskowego oraz jej plany konstrukcyjne, a także bombę kryptologiczną i arkusze perforowane. Bomba Turinga skróciła czas odczytywania zmieniających się zasad szyfrowania. Brytyjski Centralny Ośrodek Dekryptażu w Bletchey posiadał piętnaście takich bomb.

Po wybuchu wojny 15 polskich kryptologów z BS 4 udało się do Francji, gdzie do listopada 1942 r. współpracowało z francuskim wywiadem, rozpracowując kolejne modyfikacje Enigmy. Rozszyfrowane materiały były przekazywane do Londynu do ośrodka wywiadu w Bletchley. Po zajęciu przez Niemców południowej Francji większość z nich udała się przez Hiszpanię do Wielkiej Brytanii.
Zdolności polskich specjalistów nie zostały wykorzystane przez Brytyjczyków.
Niemcy używali Enigmy przez cały czas trwania II Wojny Światowej, przekonani, że nikt nie złamał jej kodów.


Rok 1942

Ukończenie i uruchomienie zaprojektowanego w 1937 r. komputera Atanasoff-Berry, ABC, skonstruowana w 1939 roku przez Johna Atanasoffa i jego studenta Clifforda Berry'ego kosztem 650 USD maszyna do rozwiązywania układów równań algebraicznych liniowych, uważana za pierwszy działający prototyp specjalizowanego komputera - z uwagi na zastosowanie przez konstruktorów lamp elektronowych. Maszyna - wielkości sporego biurka - pracowała bardzo wolno i wymagała stałego nadzoru człowieka-operatora, ale i tak była około 1000 razy szybsza od stosowanych wówczas urządzeń mechanicznych. Zawierała 270 lamp, z czego ok. 210 działało na rzecz jednostki centralnej, 30 służyło obsłudze czytnika i perforatora kart, pozostałe odgrywały rolę pomocniczą. Zastosowano w niej dwójkowy system liczenia. Maszyna nie była programowalna. W roku 1948 została zdemontowana bez wiedzy Atanasoffa przez urzędników z Iowa State University; zachowało się tylko kilka oryginalnych elementów. Komputer nigdy w pełni nie był funkcjonalny, ale zdobył patent w związku ze sporem o wynalezienie elektronicznego komputera, kiedy Atanasoff udowodnił, że John Mauchly - współtwórca ENIAC-a obejrzał ABC krótko przed jego uruchomieniem.Rok 1943Rok 1944

Harvard Mark I , inaczej IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC). Największy w historii kalkulator elektromechaniczny; zbudowany w czasie II wojny przez zespół (Claire D. Lake, Francis E. Hamilton, Benjamin M. Durfeepod) kierunkiem Howarda Aikena, według jego pomysłu z 1937 roku. Pierwsza maszyna matematyczna mogąca przechowywać wbudowany program.
Harvard Mark I miał blisko 16 m długości i 2,5 m wysokości; ważył ponad 5 ton. Zawierał z górą 800 km przewodów z trzema milionami połączeń. Uruchomiony w Harvard Computation Laboratory (formalnie 7 sierpnia 1944 roku - przedtem znajdował się w IBM Edicott Labs).

Harvard Mark I był maszyną uniwersalną, szczególnie jednak przeznaczoną do takich zadań, jak:

Maszyna początkowo liczyła dla wojska; stosowano ją do budowy tablic artyleryjskich, rozwiązywania problemów z dziedziny zaopatrzenia i transportu, a także zagadnień związanych z konstrukcją broni jądrowej.
Najbardziej znaną programistką tej maszyny była słynna Grace Hopper, znana m. in. z wprowadzenia do języka informatyków słowa bug (pluskwa, owad).
Maszyna była wykorzystywana do roku 1959.

Rok 1947

Rok 1948


Rok 1949

W maju Maurice Wilkes i jego współpracownicy z uniwersytetu w Cambridge kończą pracę nad komputerem EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer). Projekt jest wspierany finansowo przez J. Lyons & Co. Ltd.. Jest to pierwszy w pełni skalowalny komputer, z programem przechowywanym w pamięci. Prędkość EDSAC-a to 500 kHz, większość instrukcji jest wykonywana przez ok 1500 ms.


do początku strony Strona główna