Telegraf

Czy telegraf wynalazł Samuel Morse? I tak, i nie.

Sama idea telegrafu - urządzenia do błyskawicznego przekazywania wiadomości znana była wcześniej. Pierwszy projekt telegrafu elektrycznego został opisany w 1753 roku w czasopiśmie "Scots Magazine". Jego autor, Ch. Morrison proponował zastosowanie wielu przewodów - każdego do przekazywania innej litery lub znaku. Jego idea doczekała się realizacji w 1810 roku przez Samuela Soemmeringa.

Claude Chappe
W 1794 - Francuz Claude Chappe wynalazł telegraf optyczny. Paryż i Lille oddzielone o 240 km obsługiwało 15 stacji. Stacje były zaopatrzone w wieże z semaforami.Znaki ustawiane były na semaforach i przekazywane dalej, a odczytywane za pomocą lunet. Załoga stacji końcowej spisywała treść depeszy na kartce i goniec dostarczał ją adresatowi.
Francisco Salva
W 1795 - Hiszpan Francisco Salva zbudował eksperymentalny telegraf elektryczny, łączący odległe o 40 km rezydencje królewskie w Madrycie i Aranjuez.
Abraham Edelcrantz
- W Szwecji powstała linia telegrafu optycznego systemu Abrahama Edelcrantza. Łączyła ona Sztokholm z twierdzą Vaxholm. Do roku 1797 zbudowano jeszcze dwa połączenia: między Sztokholmem i Fredriksborgiem oraz między Grisslehamn a Signilsskär i Eckerö. Stacje telegrafu Edelcrantza miały dziesięć tarcz sygnałowych; po trzy w trzech rzędach i jedna większa u góry. System ten był znacząco lepszy od telegrafu Chappego; zamiast wzoru ramion semafora "przesyłano" kombinację widocznych i niewidocznych elementów matrycy. Zestaw przesyłanych znaków zawierał znaki sterujące (początek i koniec depeszy, akapit, itp.), zatem był pierwszym alfabetem maszynowym. Ostatnia linia telegrafu optycznego Edelcrantza została zastąpiona telegrafem elektrycznym dopiero w roku 1881.
Samuel Soemmering
W roku 1810 -Samuel Soemmering zbudował telegraf elektrochemiczny - pierwszy w Bawarii i na świecie. Telegraf Soemmeringa potrzebował 35 przewodów pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem - tylu ile znaków pisarskich mógł przekazywać. Po przyłączeniu prądu do konkretnych przewodów, na ich "odbiorczych" końcach zamocowane były złote elektrody zanurzone w elektrolicie (elektroda wspólna była uziemiona). Znak sygnalizowały pęcherzyki gazu przy odpowiednich elektrodach.

Charles Wheatstone
Rok 1837 - William F. Cooke i Charles Wheatstone stworzyli elektryczny telegraf igłowy, łączący londyński dworzec kolejowy Paddington z węzłem kolejowym West Drayton. Telegraf igłowy używał sześciu przewodów do kodowania kombinacji znaków. Był skomplikowany w obsłudze, ale działał w miarę sprawnie. Aparat igiełkowy nie był wynalazkiem Wheatstone'a i Cooka, jednak to oni sprawili, że działał niezawodnie na odległość blisko 20 km.
System Cooke'a-Wheatstone'a był powszechnie stosowany przez koleje brytyjskie do przekazywania informacji o ruchu pociągów.

Wszystkie te wersje telegrafu były skomplikowane, trudne w obsłudze i często bardzo zawodne. Tak było do roku 1844. W dniu 24 maja 1844 roku Samuel Morse, amerykański artysta i wynalazca, zasiadł przy biurku w siedzibie Sądu Najwyższego w budynku Kapitolu w Waszyngtonie i wysłał do odległego o 37 mil Baltimore swą słynną depeszę o treści "To, co uczynił Bóg"
 
Samuel Morse
Morse strawił 12 lat i wydał ostatnie grosze na zbudowanie telegrafu. Możliwość przekazywania wiadomości na odległość przy pomocy elektryczności nie była już nowa, ale zachwyt wzbudzała szybkość i zasięg transmisji.
Telegraf Morse'a był genialny w swej prostocie (w przeciwieństwie do rozwiązań poprzednich wynalazców) i używał tylko jednego przewodu. Do nadawania znaków używano bardzo prostego w konstrukcji klucza.Szczęśliwie dla wynalazcy - telegraf był właśnie tym, czego bardzo potrzebowały młode Stany Zjednoczone, Ameryka parła na Zachód, a telegraf Morse'a podążał za powstającymi szlakami kolejowymi. Morse powierzył swój patent firmie o nazwie Magnetic Telegraph Company, która udzielała licencji na wykorzystanie telegrafu. Do 1851 roku było już 50 spółek obsługujących setki urzędów telegraficznych usytuowanych w większości przy stacjach kolejowych. W tym roku 12 spółek połączyło się tworząc Western Union Company. Do 1866 r. Western Union mogła pochwalić się czterema tysiącami placówek w całym kraju, stając się tym samym pierwszym światowym gigantem telekomunikacji.
Przed końcem XIX wieku koncern obsługiwał ponad pół miliona kilometrów linii telegraficznych, w tym 2 kable transatlantyckie.

Alfabet Morse'a do przekazywania informacji używał kropek i kresek, telegrafiści początkowo do odcyfrowywania depesz posługiwali się specjalnymi aparatami, póki Morse nie odkrył, że potrafią to robić "ze słuchu". Odbiorniki były potrzebne tam, gdzie podczas nadawania depeszy operator mógł być nieobecny.

Telegraf Morse'a otworzył granice telekomunikacji, ale miał wiele wad. Pierwszą i najważniejszą było to, że oryginalne urządzenie Morse'a umożliwiało w jednym czasie nadanie tylko jednej wiadomości. Drut, wówczas wytwarzany ręcznie, był łamliwy i drogi, a jego zakładanie było pracą czasochłonną i często niebezpieczną.
Kilku wynalazców, w tym Thomas Edison, postawiło sobie za cel wynalezienie telegrafu wielokrotnego - takiego, który pozwoliłby korzystać kilku telegrafistom z tej samej linii, w tym samym czasie. Alexander Bell i Elisha Grey również usiłowali wynaleźć telegraf harmoniczny - nim ostatecznie zwrócili swe zainteresowania ku telefonowi.

Już w roku 1946 (zaledwie 2 lata po pokazie telegrafu Morse'a) człowiek o niezwykłym nazwisku Royal House (Królewski Dom) wynalazł telegraf drukujący. Niestety - chociaż House utrzymywał, że jego telegraf jest dwukrotnie szybszy od aparatu Morse'a, to jednak wymagał po 2 operatorów z każdej strony linii.

W wynalezieniu telegrafu drukującego największe zasługi ma Francuz - Emil Baudot.
Emil Baudot
W jego telegrafie po raz pierwszy zastosowano klawiaturę, jak w maszynie do pisania, na jednej linii mogło pracować 8 urządzeń i nie używał alfabetu Morse'a. W pięciopoziomowym alfabecie Baudota dla każdego znaku przewidziano 5 impulsów przesyłanych przewodem, a same urządzenia kodowały i dekodowały wiadomość. Po raz pierwszy niemal każdy mógł wysłać wiadomości przetworzone na elektryczność.
W 1846 roku jego rodak, Dr. Barbay, wyraził obawę o bezpieczeństwo informacji w przewodowych liniach telekomunikacyjnych, wystawionych na łaskę i niełaskę szpiegów, szaleńców i osobników o skłonnościach destrukcyjnych. Tym samym został pierwszym człowiekiem, obawiającym się działalności hackerów.
Na cześć Emila Baudot nazwano jednostę prędkości transmisji sygnału - 1 bod (baud).


Donald Murray
Angielski wynalazca Donald Murray rozwinął i ulepszył dzieło Baudota. Sprzedał Western Union prawa do używania jego wynalazku w Ameryce. Patenty Murraya stały się podstawą konstrukcji dalekopisu, znanego pod nazwą firmy AT&T jako Teletype, a w skrócie TTY.


Kowboje i indianie Strona główna