Początki

Czy komputer naprawdę został skonstruowany w XX wieku? I tak, i nie.
Wiele autorytetów sprzecza się, kto jest twórcą komputera. Pytaniem kluczowym jest - CO możemy nazwać tym mianem? Czy pierwszą maszynę automatycznie obliczającą zadania matematyczne? Czy pierwszą maszynę elektryczną? Czy też pierwszą, którą można dowolnie programować?

Jeseph, Jacquard-portrait W roku 1804 Joseph Marie Jacquard zbudował programowaną maszynę tkacką - wzór tkaniny był automatycznie realizowany według łańcucha metalowych kart perforowanych. Krosno żakardowe udoskonalono w roku 1807 - używało taśmy papierowej zamiast kart.
Wynalazek ten był milowym krokiem na drodze programowania. Karty perforowane oparte na wynalazku Jacquarda były używane przez lata do programowania pierwszych komputerów, taka karta mogła zmieścić 80 znaków. Oznacza to, że stos kart zawierający dane porównywalne ze współczesnym dyskiem 200 GB - osiągnąłby wysokość, bagatela, ponad 700 km...
Babbage, Charles -portrait Pierwsze urządzenie, które mogłoby być uważane za komputer we współczesnym znaczeniu tego słowa, zostało obmyślone przez ekscentrycznego angielskiego matematyka i wynalazcę, Charlesa Babbage'a.
W roku 1822, Babbage zaproponował budowę maszyny zwanej Maszyną Różnicową, której zadaniem byłoby automatyczne obliczanie tablic matematycznych. Maszyna Różnicowa była ukończona jedynie częściowo, gdy Babbage wpadł na pomysł innej, bardziej złożonej maszyny, którą nazwał Maszyną Analityczną
(Niektóre dokumenty odwołują się do tej maszyny jako "Parowej Maszyny Analitycznej", ponieważ sam Babbage zamierzał napędzać ją przy pomocy pary). Maszyna Analityczna miała używać pętli utworzonych z serii kart perforowanych Jacquard'a w celu sterowania automatycznym kalkulatorem, który mógł podejmować decyzje na podstawie wyników poprzednich obliczeń. Maszyna również miała być wyposażona w kilka cech spotykanych we współczesnych komputerach, mianowicie takich jak sterowanie sekwencyjne, odgałęzienia oraz zapętlenia programu
Lovelace, Ada--portrait Z Babbage'em współpracowała Augusta Ada Byron-King, hrabina Lovelace, córka angielskiego poety, Lorda Byrona. Ada, będąc doskonałą matematyczką oraz jedną z niewielu osób w pełni rozumiejących wizję Babbage'a, napisała program dla Maszyny Analitycznej.
Gdyby Maszyna Analityczna kiedykolwiek w rzeczywistości działała, program Ady mógłby obliczyć matematyczny ciąg, znany jako liczby Bernoulli'ego. Z uwagi na to dzieło, Ada jest obecnie uważana za pierwszą programistkę komputerów i w roku 1979 jej imieniem został nazwany nowoczesny język programowania - ADA, a jej podobizny są na hologramie certyfikatów autentyczności Microsoftu. Lady Lovelace w artykule opublikowanym w 1843 roku napisała, że maszyny (podobne do projektowanych przez Babbage'a) mogą w przyszłości służyć do rysowania, komponowania muzyki i jednocześnie do celów naukowych.
Miała rację.
Urocza i mądra hrabina Lovelace zmarła w wieku 36 lat na raka. Żyła tyle lat, co jej ojciec, którego nigdy nie poznała.
Na jej żądanie została pochowana obok niego.
Babbage pracował nad swoją Maszyną Analityczną od około 1830 roku aż do swojej śmierci, lecz niestety nigdy jej nie ukończył. Często się mówi, iż Babbage wyprzedził swoje czasy o sto lat i że ówczesna technologia nie była odpowiednia do realizacji jego dzieła. Zaprzeczeniem tego faktu jest to, iż w roku 1834 dwaj szwedzcy inżynierowie, Georg i Edward Scheutz, zbudowali małą Maszynę Różnicową w oparciu o opisy Babbage'a. Joel Shurkin w swojej książce, Maszyny Umysłu, napisał:
"Jednym z najsłabszych punktów Babbage'a była niemożność zaprzestania ulepszeń. Rysunków technicznych nie przesyłał do warsztatów aż do momentu, gdy znalazł lepszy sposób wykonania zadania i zarządzał ciągłe wstrzymywanie prac do czasu skończenia całości opracowania nowej metody. W dużej mierze to właśnie z powodu tej wady Babbage nigdy nic nie mógł doprowadzić do końca"
Dalszym dowodem na poparcie tej teorii jest fakt, iż w 1876 roku, a więc w zaledwie pięć lat po śmierci Babbage'a, mało znany wynalazca o nazwisku George Barnard Grant pokazał na Wystawie Stulecia w Filadelfii pełno-wymiarową maszynę różnicową swojej własnej konstrukcji. Maszyna Granta była szeroka na 8 stóp, wysoka na 5 i zawierała ponad 15000 ruchomych części.
I tak - chociaż Maszyna Analityczna Babbage'a była intelektualnie dużo bardziej skomplikowana niż Maszyna Różnicowa, to skonstruowanie takiej maszyny nie wykraczało poza możliwości ówczesnej technologii.Wykraczało jednak poza cierpliwość jej niespokojnego twórcy.
Holerith, Herman--portrait W 1890 roku Herman Hollerith użył kart perforowanych w mechanicznym urządzeniu do liczenia ludności kraju. Wygrał ogłoszony w USA konkurs na maszynę liczącą populację kraju, która pozwalała dokonać takich obliczeń w niecałe trzy lata, a nie w minimum dziesięć, jak wcześniej zakładano. Nazwał ją Maszyną Tabulacyjną, dzięki niej zdobył sławę i stał się bogaczem. W 1896 roku założył firmę Tabulating Machine Company, która później łącząc się z kilkoma innymi zmieniła nazwę na - Industrial Business Machine, czyli IBM.
Tekst o historii maszyny analitycznej i jej pierwszej programistki powstał dzięki informacjom Maxfield & Montrose Interactive Inc, Copyright (c) 1997.